El fons inclou la col.lecció sencera de la revista Labor, que fou dirigida per Francesc Porta i Vilalta entre 1953 al 1959 (del número 22 al 220).

Collections in this community

Recent Submissions

View more