Now showing items 1-1 of 1

  • Estudis fonètics 

    Institut d'Estudis Catalans. Laboratori de Fonética Experimental; Barnils, Pere, dir. (Universitat de Lleida, 1917)